Ako dužnik ne plati račun do datuma dospijeća vjerovnik će mu najčešće poslati opomenu. Kako i kada poslati opomenu pisali smo u prošlom blogu. No, što ako dužnik ni nakon opomene ne plati račun? Jedini način za naplatu potraživanja je započeti prisilnu naplatu – prijedlogom za ovrhu.

Vrste ovrha

Kako će se prisilna naplata provesti ovisi o tome je li vjerovnik potraživanje osigurao instrumentom poput zadužnice. Ukoliko je dužnik izdao zadužnicu, postupak je vrlo jednostavan: FINI se predaje zadužnica uz zahtjev da se s računa dužnika sredstva prebace na račun vjerovnika. Međutim, u praksi se češće događa da potraživanje nije osigurano zadužnicom. U tom slučaju ovrhu pokrećemo na temelju tzv. vjerodostojne isprave (npr. račun).

Vjerodostojna isprava

Ukoliko ste se susreli s rješenjem o ovrsi sigurno ste u naslovu vidjeli: Rješenju o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave. Što se smatra vjerodostojnom ispravom točno je određeno Ovršnim zakonom, a najčešće su to račun ili izvadak iz poslovnih knjiga. Izvadak iz poslovnih knjiga u praksi se naziva i kartica partnera ili izvod otvorenih stavki. Takav dokument se koristi kada imamo veći broj računa, odnosno kada su računi djelomično plaćeni. Važno je da su na račun ili izvadak iz poslovnih knjiga otisnuti pečat vjerovnika i potpis ovlaštene osobe.

Rokovi za pokretanje ovrhe

Jedini vremenski uvjet za pokretanje ovrhe je dospjelost duga. Ovrha se nakon dospijeća može uvijek pokrenuti. Ovrha se može pokrenuti i nakon zastare potraživanja. Međutim, ukoliko dužnik istakne prigovor zastare ovrha će se obustaviti. Stoga je uvijek preporučljivo ovrhu pokretati unutar roka zastare. Do nepravovremenog pokretanja ovrhe u praksi dolazi npr. kada između partnera i dalje postoji poslovna suradnja. Naime, ukoliko dođe do pokretanja ovrhe, poslovni partner će vjerojatno prekinuti poslovnu suradnju. Razlog su visoke zatezne kamate i visoki troškovi ovršnog postupka. Stoga aplikacija eOvrhe.hr pomaže poduzetnicima da uz vrlo niske troškove dođu do rješenja o ovrsi te na taj način zadrže poslovnu suradnju, a u isto vrijeme zaštite svoje potraživanje. Institut ovrhe može se iskoristiti i kao osiguranje. Jednom kada vjerovnik dobije rješenje o ovrsi zastara traje do 10 godina i osigurao je svoje potraživanje. Vjerovnik tada može odlučiti hoće li ovrhu podnijeti na naplatu Financijskoj agenciji ili ne.

Drugi problem povezan uz rokove je mogućnost naplate. Oko 4% svih potraživanja u Hrvatskoj ostaje nenaplaćeno, dok se 24% svih računa ne plati u dospijeću. Računi najčešće ostaju nenaplaćeni zbog prezaduženosti dužnika, proteka roka zastare ili ako je dužnik pravna osoba zbog stečaja ili likvidacije. Što se ranije podnese prijedlog za ovrhu, veća je vjerojatnost za naplatu potraživanja. Aplikacija eOvrhe.hr jamči niske troškove izrade prijedloga za ovrhu, a uz aplikaciju ćete skratiti rokove naplate i povećati vjerojatnost naplate potraživanja.

Kako pokrenuti ovrhu

Kako smo već naveli ovrha se pokreće temeljem vjerodostojne isprave: računa ili izvatka iz poslovnih knjiga. Aplikacija eOvrhe.hr omogućuje korisnicima da jednostavno i brzo unesu podatke s računa ili izvatka poslovnih knjiga i automatski izrade dokument prijedloga za ovrhu. Za izradu prijedloga za ovrhu uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr potrebno je oko 30 sekundi. Nakon što se prijedlog za ovrhu izradi potrebno je uz isti priložiti izvornik računa ili izvatka iz poslovnih knjiga (nemojte zaboraviti potpis i pečat) te sve to dostaviti u četiri primjerka javnom bilježniku. Aplikacija eOvrhe.hr vam pomaže pri izboru javnog bilježnika tako što vam nudi samo one koji su nadležni po mjestu stanovanja ili poslovnog sjedišta dužnika. Također, aplikacija automatski obračunava ovršni trošak i određuje kamatnu stopu po kojoj teče zatezna kamata.

O tome što napraviti nakon što javni bilježnik izda rješenje o ovrsi, više u sljedećem blogu.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog korištenja aplikacije, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa na početnoj stranici.