Opomenom dužnika „opominjemo“ da učini nešto što je propustio učiniti. U pravilu je to opomena na plaćanje dospjelog računa. Opomena je nešto uobičajeno u svakodnevnom poslovanju. Dužnicima koji su zaboravili platiti račun opomenu šaljemo kao podsjetnik. S druge strane, dužnicima koji ne žele platiti za isporučenu robu ili uslugu opomenu šaljemo da bismo ih upozorili na negativne posljedice neplaćanja. U Hrvatskoj je to upozorenje da će se u slučaju neplaćanja po opomeni pokrenuti postupak prisilne naplate – ovrhu.

Koji je sadržaj opomene?

Opomena nema zadani sadržaj, svaki vjerovnik odabire izgled. Savjet je da ju se piše kratko i jasno. Potrebno je naglasiti datum računa i rok za plaćanje. Poželjno je da opomena sadrži:

  • podatke o vjerovniku,
  • podatke o dužniku,
  • iznos duga,
  • broj računa,
  • opis opomene,
  • rok u kojem je potrebno platiti,
  • presliku otvorenih stavki (po želji),
  • mjesto i vrijeme izrade.

Postoji li obveza slanja opomene?

U poslovanjima između dva poduzetnika nije potrebno slati opomenu prije pokretanja postupka prisilne naplate. Ipak, zbog mogućeg nastavka poslovne suradnje i jednostavnog rješenja spora uvijek se preporuča prije prisilne naplate – ovrhom – poslati opomenu. Uvijek je moguće da je poslovni partner jednostavno zametnuo račun i opomenom ga možemo podsjetiti na njega.

Slanje opomene nije obveza niti u odnosima poduzetnika i potrošača. Zakon o zaštiti potrošača u članku 15. samo definira da se opomena ne smije naplaćivati te da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja.

Što napraviti kada se ne plati po opomeni?

Ukoliko dužnik i nakon opomene odbije platiti može se ili poslati nova opomena ili odmah započeti postupak prisilne naplate. Postupak prisilne naplate pokreće se prijedlogom za ovrhu. Više o tome u idućem blogu.

Kako sastaviti opomenu u aplikaciji eOvrhe.hr?

Uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr korisnici mogu automatizirati izradu tri dokumenta: opomene, prijedloga za ovrhu i zahtjeva za naplatu FINI. S ove tri opcije zaokružili smo postupak naplate. Svaki korisnik u aplikaciji eOvrhe.hr može urediti vlastiti predložak opomene. Predložak se izrađuje tako da se u lijevom izborniku odabere opcija „predlošci“ a potom „opomena“. Radi preglednosti, opomena je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu se unosi tekst o iznosu duga i računima na koje se dug odnosi. U drugom dijelu je poziv i upozorenje dužniku, a sadržaj svaki korisnik može slobodno urediti.

Nakon što se uredi predložak potrebno je u lijevom izborniku na vrhu odabrati „Opomena“ i tamo odabrati predložak, vjerovnika te unijeti podatke o dužniku i dugu. Odabirom opcije Potvrdi na Vaše će se računalo preuzeti gotov obrazac opomene, kojeg možete potpisati i slati.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog perioda, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456 na: https://lnkd.in/dT-RznB.