Aplikacija eOvrhe.hr predstavljena na Legaltech konferenciji

Kao službeni partner na nedavno održanoj Legaltech konferenciji u Zagrebu predstavljena je aplikacija eOvrhe.hr. Konferencija je okupila vodeće ljude legal tech industrije u Hrvatskoj. Iako za sada na tržištu u Hrvatskoj ne postoji veliki broj legal tech rješenja, pokazalo se da je interes pravnika za upotrebom tehnologije u pravu velik. Zajednički zaključak je da bi pravnici ostali konkurentni moraju poboljšati svoje rezultate i to prvenstveno upotrebom tehnologije.

Aplikaciju eOvrhe.hr predavao je član tima koji stoji iza eOvrhe.hr, Josip Stanić. Izložio je kako je sama aplikacija eOvrhe.hr nastala u želji da se riješe dva problema:

 1. Otežana naplata potraživanja u Hrvatskoj: prema statistici čak 24% računa ne bude plaćeno o dospijeću, prosječan rok plaćanja je 51,67 dan, a 4% svih izdanih računa nikada ne bude plaćeno.
 2. Nepotrebni višestruki unos istih podataka: u procesu naplate potraživanja, pojavljuju se brojni pravni dokumenti:: opomenu, prijedlog za ovrhu, nagodbe, razne zahtjeve FINI, prijave tražbine u stečaj ili predstečaj. Za izradu ovih dokumenata gubi se gomila vremena. No kada se pogleda struktura dokumenata shvati se da svi sadrže iste podatke:

Osim ovoga, uočeno je kada unesemo jedan podatak iz njega možemo dobiti drugi podatak. Na primjer, iz datuma dospijeća možemo odrediti kamatnu stopu i datum od kada kamata teče, iz mjesta prebivališta možemo odrediti nadležnog javnog bilježnika ili sud, iz iznosa duga možemo automatski obračunati troškove bilježnika i odvjetnika. Ova se funkcija pokazala iznimno zanimljivom odvjetnicima. Korištenjem aplikacije drastično se smanjuje mogućnost pogreške. Cijela izrada se ubrzava, jednostavnija je i u konačnici donosi znatne uštede.

Aplikacija trenutno svojim korisnicima omogućuje tri usluge: automatsku izradu opomene, prijedlog za ovrhu i zahtjeva za naplatu FINI. Svaki korisnik može urediti vlastite predloške za opomene i prijedlog za ovrhu, može dodati svoj memorandum i time personalizirati dokumente.

Osim predstavljanja same aplikacije, Josip Stanić je govorio i o razvoju jednog legal tech rješenja. Obzirom su eOvrhe.hr pionir legal techa u hrvatskoj iz publike su postavljena pitanja o vremenu potrebno da se takvo jedno rješenje razvije. Izloženo je također kako je pri razvoju legal tech rješenja potrebno uspostaviti dobru komunikaciju između tehničkog (razvojnog) dijela tima i pravnika koji uz pomoć softvera rješavaju određeni problem. Također je istaknuo i veliki problem s kojim se susreće svaki legal startup: nedostatak dostupnih podataka s kojima bi se razvila pametna rješenja. Stoga je osobito istaknuo važnost automatizacije. Izvrstan primjer automatizacije je upravo aplikacija eOvrhe.hr. Bez automatizacije neće biti moguće riješiti gore navedeni problem pod 1.

Jedno od pitanja bilo je i pitanje poslovnog modela, odnosno ciljanog tržišta. eOvrhe.hr imaju dva modula odvjetnički i poduzetnički, prvi je, dakako, namijenjen odvjetnicima i odvjetničkim društvima, dok je drugi namijenjen svim onim poduzetnicima koji izdaju transakcijske račune.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog korištenja aplikacije, a ako samo želite isprobati aplikaciju možete se prijaviti uz pomoć probnog računa na početnoj stranici.

KADA PISATI OVRHU

Ako dužnik ne plati račun do datuma dospijeća vjerovnik će mu najčešće poslati opomenu. Kako i kada poslati opomenu pisali smo u prošlom blogu. No, što ako dužnik ni nakon opomene ne plati račun? Jedini način za naplatu potraživanja je započeti prisilnu naplatu – prijedlogom za ovrhu.

Vrste ovrha

Kako će se prisilna naplata provesti ovisi o tome je li vjerovnik potraživanje osigurao instrumentom poput zadužnice. Ukoliko je dužnik izdao zadužnicu, postupak je vrlo jednostavan: FINI se predaje zadužnica uz zahtjev da se s računa dužnika sredstva prebace na račun vjerovnika. Međutim, u praksi se češće događa da potraživanje nije osigurano zadužnicom. U tom slučaju ovrhu pokrećemo na temelju tzv. vjerodostojne isprave (npr. račun).

Vjerodostojna isprava

Ukoliko ste se susreli s rješenjem o ovrsi sigurno ste u naslovu vidjeli: Rješenju o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave. Što se smatra vjerodostojnom ispravom točno je određeno Ovršnim zakonom, a najčešće su to račun ili izvadak iz poslovnih knjiga. Izvadak iz poslovnih knjiga u praksi se naziva i kartica partnera ili izvod otvorenih stavki. Takav dokument se koristi kada imamo veći broj računa, odnosno kada su računi djelomično plaćeni. Važno je da su na račun ili izvadak iz poslovnih knjiga otisnuti pečat vjerovnika i potpis ovlaštene osobe.

Rokovi za pokretanje ovrhe

Jedini vremenski uvjet za pokretanje ovrhe je dospjelost duga. Ovrha se nakon dospijeća može uvijek pokrenuti. Ovrha se može pokrenuti i nakon zastare potraživanja. Međutim, ukoliko dužnik istakne prigovor zastare ovrha će se obustaviti. Stoga je uvijek preporučljivo ovrhu pokretati unutar roka zastare. Do nepravovremenog pokretanja ovrhe u praksi dolazi npr. kada između partnera i dalje postoji poslovna suradnja. Naime, ukoliko dođe do pokretanja ovrhe, poslovni partner će vjerojatno prekinuti poslovnu suradnju. Razlog su visoke zatezne kamate i visoki troškovi ovršnog postupka. Stoga aplikacija eOvrhe.hr pomaže poduzetnicima da uz vrlo niske troškove dođu do rješenja o ovrsi te na taj način zadrže poslovnu suradnju, a u isto vrijeme zaštite svoje potraživanje. Institut ovrhe može se iskoristiti i kao osiguranje. Jednom kada vjerovnik dobije rješenje o ovrsi zastara traje do 10 godina i osigurao je svoje potraživanje. Vjerovnik tada može odlučiti hoće li ovrhu podnijeti na naplatu Financijskoj agenciji ili ne.

Drugi problem povezan uz rokove je mogućnost naplate. Oko 4% svih potraživanja u Hrvatskoj ostaje nenaplaćeno, dok se 24% svih računa ne plati u dospijeću. Računi najčešće ostaju nenaplaćeni zbog prezaduženosti dužnika, proteka roka zastare ili ako je dužnik pravna osoba zbog stečaja ili likvidacije. Što se ranije podnese prijedlog za ovrhu, veća je vjerojatnost za naplatu potraživanja. Aplikacija eOvrhe.hr jamči niske troškove izrade prijedloga za ovrhu, a uz aplikaciju ćete skratiti rokove naplate i povećati vjerojatnost naplate potraživanja.

Kako pokrenuti ovrhu

Kako smo već naveli ovrha se pokreće temeljem vjerodostojne isprave: računa ili izvatka iz poslovnih knjiga. Aplikacija eOvrhe.hr omogućuje korisnicima da jednostavno i brzo unesu podatke s računa ili izvatka poslovnih knjiga i automatski izrade dokument prijedloga za ovrhu. Za izradu prijedloga za ovrhu uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr potrebno je oko 30 sekundi. Nakon što se prijedlog za ovrhu izradi potrebno je uz isti priložiti izvornik računa ili izvatka iz poslovnih knjiga (nemojte zaboraviti potpis i pečat) te sve to dostaviti u četiri primjerka javnom bilježniku. Aplikacija eOvrhe.hr vam pomaže pri izboru javnog bilježnika tako što vam nudi samo one koji su nadležni po mjestu stanovanja ili poslovnog sjedišta dužnika. Također, aplikacija automatski obračunava ovršni trošak i određuje kamatnu stopu po kojoj teče zatezna kamata.

O tome što napraviti nakon što javni bilježnik izda rješenje o ovrsi, više u sljedećem blogu.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog korištenja aplikacije, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa na početnoj stranici.

Slanje opomene – aplikacija eOvrhe.hr

Opomenom dužnika „opominjemo“ da učini nešto što je propustio učiniti. U pravilu je to opomena na plaćanje dospjelog računa. Opomena je nešto uobičajeno u svakodnevnom poslovanju. Dužnicima koji su zaboravili platiti račun opomenu šaljemo kao podsjetnik. S druge strane, dužnicima koji ne žele platiti za isporučenu robu ili uslugu opomenu šaljemo da bismo ih upozorili na negativne posljedice neplaćanja. U Hrvatskoj je to upozorenje da će se u slučaju neplaćanja po opomeni pokrenuti postupak prisilne naplate – ovrhu.

Koji je sadržaj opomene?

Opomena nema zadani sadržaj, svaki vjerovnik odabire izgled. Savjet je da ju se piše kratko i jasno. Potrebno je naglasiti datum računa i rok za plaćanje. Poželjno je da opomena sadrži:

 • podatke o vjerovniku,
 • podatke o dužniku,
 • iznos duga,
 • broj računa,
 • opis opomene,
 • rok u kojem je potrebno platiti,
 • presliku otvorenih stavki (po želji),
 • mjesto i vrijeme izrade.

Postoji li obveza slanja opomene?

U poslovanjima između dva poduzetnika nije potrebno slati opomenu prije pokretanja postupka prisilne naplate. Ipak, zbog mogućeg nastavka poslovne suradnje i jednostavnog rješenja spora uvijek se preporuča prije prisilne naplate – ovrhom – poslati opomenu. Uvijek je moguće da je poslovni partner jednostavno zametnuo račun i opomenom ga možemo podsjetiti na njega.

Slanje opomene nije obveza niti u odnosima poduzetnika i potrošača. Zakon o zaštiti potrošača u članku 15. samo definira da se opomena ne smije naplaćivati te da je trgovac koji pruža javnu uslugu dužan na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja.

Što napraviti kada se ne plati po opomeni?

Ukoliko dužnik i nakon opomene odbije platiti može se ili poslati nova opomena ili odmah započeti postupak prisilne naplate. Postupak prisilne naplate pokreće se prijedlogom za ovrhu. Više o tome u idućem blogu.

Kako sastaviti opomenu u aplikaciji eOvrhe.hr?

Uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr korisnici mogu automatizirati izradu tri dokumenta: opomene, prijedloga za ovrhu i zahtjeva za naplatu FINI. S ove tri opcije zaokružili smo postupak naplate. Svaki korisnik u aplikaciji eOvrhe.hr može urediti vlastiti predložak opomene. Predložak se izrađuje tako da se u lijevom izborniku odabere opcija „predlošci“ a potom „opomena“. Radi preglednosti, opomena je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu se unosi tekst o iznosu duga i računima na koje se dug odnosi. U drugom dijelu je poziv i upozorenje dužniku, a sadržaj svaki korisnik može slobodno urediti.

Nakon što se uredi predložak potrebno je u lijevom izborniku na vrhu odabrati „Opomena“ i tamo odabrati predložak, vjerovnika te unijeti podatke o dužniku i dugu. Odabirom opcije Potvrdi na Vaše će se računalo preuzeti gotov obrazac opomene, kojeg možete potpisati i slati.

Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog perioda, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456 na: https://lnkd.in/dT-RznB.

eOvrhe.hr nove opcije: opomena i FINA obrazac naplate

Kako smo i obećali u aplikaciju eOvrhe.hr dodali smo nove opcije:

 • automatska izrada opomene
 • automatsko popunjavanje obrasca naplate Financijske agencije

Prva novina koju uvodimo je pisanje opomene. Naplata potraživanja započinje već izdavanjem računa, ali prva radnja u slučaju da dužnik ne želi platiti račun je opomena. Svaki korisnik ima mogućnost kreiranja vlastitog predloška za opomenu. Jednom kada se kreira predložak opomene za izradu iste potrebno je samo unijeti podatke o dužniku i dugu. Podatke o vjerovniku koje jednom unese možete koristiti i u drugim opcijama aplikacije.

Druga novina koju uvodimo je izrada obrasca naplate Financijske agencije. Prema Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima FINA provodi ovrhu na novčanim sredstvima. Kada vjerovnik dobije pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi od Javnog bilježnika putem obrasca izravne naplate šalje isto to rješenje na „provedbu“. Financijska agencija je izdala u pdf formatu obrasce koje možete popuniti ručno ili strojno. Međutim, takvo popunjavanje je sporo i postoji velika mogućnost pogreške – zato automatiziranjem uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr možete ubrzati ovaj korak i smanjiti mogućnost pogreške. Sve podatke koje ste već prethodno unijeli o vjerovniku: naziv, adresa, OIB, ime zastupnika, ime punomoćnika, IBAN broj i mjesto izrade dokumenta, aplikacija eOvrhe.hr je već zapamtila i nema potrebe da ih ponovno unosite.

U sljedećem blogu objaviti ćemo kratke upute kako izraditi predložak opoemene. Aplikaciju eOvrhe.hr i dalje možete isprobati prijavom na linku https://lnkd.in/dT-RznB, korištenjem svoga ili probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456.

eOvrhe.hr – u novoj godini nove opcijePriča oko aplikacije eOvrhe.hr nastala je u želji da se naplata potraživanja kakvu danas poznajemo u potpunosti promjeni. S trenutnim stanjem nisu zadovoljni ni vjerovnici ni dužnici. Svaki se vjerovnik susreće s problem dugotrajnog procesa naplate, visokih troškova i opasnosti prestanka poslovne suradnje. Dužnici, s druge strane, plaćaju visoke troškove i kamate. Jednostavniji, brži i jeftiniji sustav naplate potraživanja putem aplikacije eOvrhe.hr koristiti će i jednima i drugima.

Prva novina koju uvodimo je pisanje opomene. Naplata potraživanja započinje već izdavanjem računa, ali prva radnja u slučaju da dužnik ne želi platiti račun je opomena. Svaki korisnik ima mogućnost kreiranja vlastitog predloška za opomenu. Jednom kada se kreira predložak opomene za izradu iste potrebno je samo unijeti podatke o dužniku i dugu. Podatke o vjerovniku koje jednom unese možete koristiti i u drugim opcijama aplikacije.

Ako dužnik ne plati po dostavljenoj opomeni – sljedeći vjerovnikov korak je sastavljanje prijedloga za ovrhu. Prva opcija koju je aplikacija eOvrhe.hr imala je upravo sastavljanje prijedloga za ovrhu. Jednako kao i kod opomene svaki korisnik može kreirati svoj predložak, a kada se predložak jednom kreira pisanje ovrhe je brzo i jednostavno.

Druga novina koju uvodimo je izrada obrasca izravne naplate Financijske agencije. Prema Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima FINA provodi ovrhu na novčanim sredstvima. Kada vjerovnik dobije pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi od Javnog bilježnika putem obrasca izravne naplate šalje isto to rješenje na „provedbu“. Financijska agencija je izdala u pdf formatu obrasce koje možete popuniti ručno ili strojno. Međutim, takvo popunjavanje je sporo i postoji velika mogućnost pogreške – zato automatiziranjem uz pomoć aplikacije eOvrhe.hr možete ubrzati ovaj korak i smanjiti mogućnost pogreške. Sve podatke koje ste već prethodno unijeli o vjerovniku: naziv, adresa, OIB, ime zastupnika, ime punomoćnika, IBAN broj i mjesto izrade dokumenta, aplikacija eOvrhe.hr je već zapamtila i nema potrebe da ih ponovno unosite.

Sredinom godine možete očekivati povezivanje sve tri opcije: pisanje opomene, ovrhe i naplate putem FINE tako da jednom unesene podatke više nikada ne morate ponovno unositi. Cilj je nakon ovog povezivanja u kraćim vremenski razmacima dodavati ćemo nove usluge. Brzina razvoja ovisiti će naravno o broju i preferencijama korisnika. Zato vas i dalje pozivamo da nam na info@eovrhe.hr pišete dojmove i aplikaciji, što mislite da bismo trebali popraviti ili što bismo trebali dodati. Cijenimo svaki komentar i dodjeljujemo popuste na naše usluge svima koji nam pomognu u daljnjem razvoju aplikacije.

Naplata potraživanja može biti jednostavnija, brža i jeftina. Više o aplikaciji eOvrhe.hr pročitajte na našim stranicama: www.eovrhe.hr. Svaki novi korisnik dobiva 8 dana probnog perioda, a ako samo želite vidjeti kako aplikacija izgleda možete se prijaviti uz pomoć probnog računa: proba@eovrhe.hr uz lozinku: 123456 na: https://lnkd.in/dT-RznB.

*NAPOMENA: opcija opomena i obrasca izravne naplate FINE biti će dostupna vrlo brzo, a za sada korisnici mogu koristi opciju sastava prijedloga za ovrhu.